این فیلتر از یک پوسته ی پر شده از کربن فعال به صورت دانه ای تشکیل شده وبعنوان فیلتر مرحله دوم در دستگاه های تصفیه اب خانگی بکار می رود. این فیلتر باعث حذف برخی آلاینده های شیمیایی آب مانند کلر و مشتقات آن نظیرتری هالومتان و همچنین باعث شفافیت و از بین رفتن رنگ ، بو و طعم نامطبوعاب می شود. زمان تعویض آن با میزان آلاینده های شیمیایی و مصرف آب ، تقریبا زمان مناسب برابر با 6 ماه برای آب های شهری و برای منابع دیگر آب بسته به دو پارامتر فوق الذکر با مشورت کارشناس دارد. این فیلتر از نوع کربن است ولی نوع مرغوب تر آن از نارگیل ساخته می شود

  • 1

مقـالات و اطـلاعـات عمومی در مورد آب

آشنایی با برخی از مقالات و اطلاعات عمومی موجود در زمینه آب و فاضلاب ، دستگاه های تصفیه آب و روش های نوین تصفیه آب

ادامه مطلب...