این فیلتر به شکل کپسولی پر شده از دانه های کربنی بوده و دردستگاه هایی با سیستم RO بعنوان فیلتر پنجم و بعد از مخزن ذخیره مورد استفاده قرار می گیرد. این فیلتر تاثیرات ناشی از ماندگاری اب در داخل مخزن را از بین برده وباعث بهبود طعم آب مصرفی می شود. زمان تعویض آن بسته به میزان آب عبورکرده از آن یا همان میزان مصرف آب داشته و ظرفیت تصفیه آب با واحد لیتر یاگالن روی آن درج می شود و معمولا هر 12 ماه یکبار با میزان مصرف متوسط یک خانوار تعویض می شود. نوع مرغوب آن معولا دارای پوسته ای به رنگ سفید روشن وکمی براق بدون لکه و تیرگی، ساخت کمپانی معتبر می باشد.

  • 1

مقـالات و اطـلاعـات عمومی در مورد آب

آشنایی با برخی از مقالات و اطلاعات عمومی موجود در زمینه آب و فاضلاب ، دستگاه های تصفیه آب و روش های نوین تصفیه آب

ادامه مطلب...