قیمت 95.000 تومان

 

 

 

این دستـگاه قادر است مقـدار سخـتی آب را بصورت سریع و آنی نشـان دهد وبه دلیل اینکه آب هر منطقه با منطقه دیگری متفاوت است ، مشتری به راحتی میتواند مشخص کند که آیا فیلتری احتیاج به تعویض دارد یا نه.
همچنین ازاین دستگاه برای تشخیص خرابی فیلتر ممبران استفاده می شود چون فیلتر ممبران است که بیشترین سهم در تصفیه آب را دارد.