این فیلتر از کربن یک تکه استوانه ای شکل ساخته شده که دور تا دور آن بانوار توری شکل پوشانده می شود. معمولا بعنوان فیلتر مرحله سوم و به ندرتمرحله دوم در دستگاه های تصفیه آب خانگی استفاده میشود. عملکرد آن مشابه فیلتر کربنگرانول بوده و تکمیل کننده فرایند تصفیه آن می باشد، این فیلتر هم باعث حذفبرخی آلاینده های شیمیایی اب مانند کلر و مشتقات آن نظیر تری هالومتان وهمچنین باعث شفافیت و از بین رفتن رنگ ، بو و طعم نامطبوع اب شده و قادر بهحذف ذرات کربنی آزاد شده از فیلتر دوم و بطور کلی ذرات معلق بزرگتر از 5میکرون نیز است. زمان تعویض آن نسبت برابر دارد با میزان آلاینده هایشیمیایی و مصرف آب ، تقریبا برابر با 6 ماه برای آب های شهری و برای منابعدیگر آب بسته به دو پارامتر فوق الذکر با مشورت کارشناس دارد. این فیلترمعمولا از کربن ولی نوع مرغوب تر آن از COCONAT یا نارگیل ساخته می شود

 

  • 1

مقـالات و اطـلاعـات عمومی در مورد آب

آشنایی با برخی از مقالات و اطلاعات عمومی موجود در زمینه آب و فاضلاب ، دستگاه های تصفیه آب و روش های نوین تصفیه آب

ادامه مطلب...