این فیلتر به عنوان فیلتر ششم مي باشد و باعث افزايش PH آب ميشود. آبي كه ازاين فيلتر مي گذرد PH آن بين 0/7 تا 5/7 افزايش مي يابد و به عواملي همچون دبي ، كيفيت ، دماي آب و عمر فيلتر بستگي دارد. زمان تعویض آن بسته به میزان آب عبور کرده از آن یا همان میزان مصرف آب داشته و ظرفیت تصفیه آب باواحد لیتر یا گالن روی آن درج می شود و معمولا هر 12 ماه یکبار با میزان مصرف متوسط یک خانوار تعویض می شود.

خواص فیلتر قلیایی :
این فیلتر علاوه بر اضافه کردن مواد معدنی به آب PH آب را افزایش می دهد . دراثر مصرف نوشابه های گاز دار یا غذاهای چرب و سرخ شده ،حالت اسیدی در بدن ایجاد می شود ، این فیلتر با افزایش PH آب حالت اسیدی بدن را خنثی کرده وبه دفع حالت اسیدی بدن کمکمی کند

 

  • 1

راهنمـای انتـخاب دستگاه تصفیه آب

به دلیل اهمیت بیشتر سلامت آب آشامیدنی اغلب افراد تصفیه آب آشامیدنی خود را نسب به مصارف دیگر در اولویت قرار می دهند و مایلند . . .

ادامه مطلب...