این فیلتر به عنوان فیلتر ششم مي باشد و باعث افزايش PH آب ميشود. آبي كه ازاين فيلتر مي گذرد PH آن بين 0/7 تا 5/7 افزايش مي يابد و به عواملي همچون دبي ، كيفيت ، دماي آب و عمر فيلتر بستگي دارد. زمان تعویض آن بسته به میزان آب عبور کرده از آن یا همان میزان مصرف آب داشته و ظرفیت تصفیه آب باواحد لیتر یا گالن روی آن درج می شود و معمولا هر 12 ماه یکبار با میزان مصرف متوسط یک خانوار تعویض می شود.

خواص فیلتر قلیایی :
این فیلتر علاوه بر اضافه کردن مواد معدنی به آب PH آب را افزایش می دهد . دراثر مصرف نوشابه های گاز دار یا غذاهای چرب و سرخ شده ،حالت اسیدی در بدن ایجاد می شود ، این فیلتر با افزایش PH آب حالت اسیدی بدن را خنثی کرده وبه دفع حالت اسیدی بدن کمکمی کند

 

  • 1

مقـالات و اطـلاعـات عمومی در مورد آب

آشنایی با برخی از مقالات و اطلاعات عمومی موجود در زمینه آب و فاضلاب ، دستگاه های تصفیه آب و روش های نوین تصفیه آب

ادامه مطلب...