کربن اکتیو

 

كربن فعال محصول ارزشمندي است كه كاربردهاي محيط زيستي و صنعتي بسياري دارد . این محصول ارزشمند از ذغال چوب . ذغال سنگ و پوست نارگیل طی فرایند های پیچیده تولید می شود که تولید آنها دارای هزینه است و لذا توليد آن از مواد زائد كم ارزش، يك اقدام اقتصادي و محيط زيستي محسوب مي شود.این ماده در فیلتر دوم دستگاه تصفیه آب و فیلتر پنجم که به پست کربن معروف است استفاده می شود و قابلیت جذب کلر . آرسنیک و مواد سمی و شیمیایی داخل آب را دارد . با توجه به تعدد عوامل موثر بر خواص جذبي كربن فعال توليدي، به منظور شناخت عوامل اصلي تاثيرگذار و بهينه سازي فرايند توليد كربن فعال، از طراحي آزمايش به روش تاگوچي استفاده شد. براساس تحليل نتايج در اين روش، نسبت آغشتگي و عامل فعالساز در مقايسه باساير عوامل، به ترتيب بيشترين تاثير را بر عدد يدي كربن فعال پوست بادام داشتند. در اين تحقيق با بهينه سازي فرايند فعالسازي شيميايي پوست بادام درختي، كربن فعال با عدد يدي 1331 ميلي گرم بر گرم توليد شد. آزمايش هاي جذب نشان داد كه سينتيك جذب هيدروكربن هاي محلول نفتي روي كربن فعال پوست بادام از واكنش مرتبه دوم تبعيت كرده و نزديك به 95 درصد جذب طي 30 دقيقه اول اتفاق افتاده است. همچنين داده هاي ايزوترم جذب از مدل ايزوترمفروندليچ به خوبي تبعيت كردند.این آزمایش نشان داد که قدرت جذب کربن اکتیو تا 35 درصد افزایش یافته است.

از دیگر کاربرد های کربن اکتیو می توان به موارد زیر اشاره کرد :

صنایع پزشکی

صنایع نظامی

صنایع نفت و گاز

جاذب و کاتالیزور مواد شیمیایی در آزمایشگاه

فیلتر دستگاه تصفیه آب

فیلتر دستگاه تصفیه هوا

صنایع خودرو سازی

  • 1

مقـالات و اطـلاعـات عمومی در مورد آب

آشنایی با برخی از مقالات و اطلاعات عمومی موجود در زمینه آب و فاضلاب ، دستگاه های تصفیه آب و روش های نوین تصفیه آب

ادامه مطلب...