فیلتر کلین پیور یکی از بهترین فیلتر های این لاین یا خطی کشور تایوان می باشد.پک کامل این فیلتر شامل یک عدد فیلتر پلی پروپیلن ، یک عدد فیلتر کربن اکتیو و یک عدد فیلتر کربن گرانول می باشد.از نظر مواد تشکیل دهنده ، این فیلترها همانند فیلتر کارتریجی بوده اما مدت زمان استفاده آنها بین 9 ماه تا یکسال می باشد.

قیمت پک کامل این فیلتر ها 100 هزار تومان می باشد

قیمت فیلتر کربن اکتیو مناسب برای یخچال 55 هزارتومان می باشد