هوای اطراف ما حاوی مقدار زیادی بخار آب است. هنگامی که گرم و مرطوب است، آب تبخیر شده می تواند به اندازه 6 درصد هوا را

تشکیل دهد. در روزهای سرد و خشک به کمترین مقدار خود یعنی 0.07 می رسد.بخار آب موجود در هوا را می توان با خنک کردن

هوا در زیر نقطه شبنم خود، قرار گرفتن هوا در معرض خشک کننده یا متراکم کردن هوا استخراج کرد. بر خلاف دستگاه رطوبت گیر،

ژنراتور تولید آب به منظور تهیه آب قابل شرب طراحی شده است.

بسیاری از ژنراتورهای تولید آب به روشی بسیار شبیه به دستگاه رطوبت ساز عمل می کنند: هوا از روی کویل خنک شده عبور می

کند و باعث می شود رطوبت آب متراکم شود. میزان تولید آب بستگی به دمای محیط، رطوبت، میزان هوای عبور از کویل و ظرفیت

دستگاه برای خنک کردن کویل دارد. این سیستم ها دمای هوا را کاهش می دهند و این به نوبه خود باعث کاهش ظرفیت هوا برای

حمل بخار آب می شود. این رایج ترین فن آوری در حال استفاده است.

در نوع خنک کننده تولید آب از اتمسفر، یک کمپرسورخنک کننده از طریق یک کندانسور و سپس یک کویل تبخیر کننده که هوا

اطراف آن را خنک می کند، گردش می کند. این دمای هوا را تا نقطه شبنم پایین می آورد و باعث می شود آب متراکم شود. یک فن

با سرعت کنترل شده، هوای فیلتر شده را بر روی کویل فشار می دهد. سپس آب حاصل با استفاده از سیستم تصفیه به مخزن

نگهدارنده منتقل می شود.

 

awg1

 

میزان تولید آب بستگی به رطوبت نسبی و دمای هوای محیط و اندازه کمپرسور دارد. با افزایش رطوبت نسبی و افزایش دمای هوا،

تولید آب از اتمسفر بیشتر می شود.

اخیراً تلاش شده است تا از اثر Peltier مواد نیمه رسانا استفاده شود که در آن یک طرف مواد نیمه رسانا گرم می شود و طرف

دیگر آن را سرد می کند. در این کاربرد، هوا بر روی باله های خنک کننده در طرف خنک شده مجبور می شود که دمای هوا را تا

نقطه شبنم پایین می آورد و باعث می شود که آب متراکم شود، پس از آن آب حاصل جمع می شود. با توجه به حالت جامد مواد نیمه

رسانا، این واحدها برای دستگاه های قابل حمل بسیار جذاب و کاربردی هستند

ظرفیت تولید آب آشامیدنی را می توان در شرایط هوای محیط با رطوبت کم افزایش داد، ابتدا با استفاده از کولر تبخیر کننده با منبع

آب شیرین رطوبت هوا در نزدیکی شرایط نقطه شبنم افزایش می یابد. سپس آب آشامیدنی بدون استفاده از رطوبت هوای محیط

توسط تولیدکننده آب، با استفاده از آب ولرم تولید می شود.

 

 

 

مطالب مفید دیگر

تولید آب با استفاده از آب شیرین کن خورشیدی

ساخت نانو لوله های کربنی برای تصفیه آب

کاربرد اوزون در تصفیه آب آشامیدنی

استفاده از باکتری برای تصفیه آب آشامیدنی

آشنایی با دستگاه تصفیه آب