این فیلترها به هنگام کم شدن مواد معدنی در آب استفاده می شوند و باعث کمک به بدن در دفع حالت اسیدی می شوند  

 

فیلتر مینرال
هنگامی که از سیستم RO استفاده میشود به دلیل اینکه فیلتر چهارم (ممبران) بیشتر املاح آب را حذف می کند و مواد معدنی در آب کم می شود یک فیلتر مینرال در مسیر آب تصفیه شده قرار می دهند که مقداری املاح معدنی مانند کلسیوم و منیزیم به آب اضافه شود .
اما اضافه کردن این مواد چه کمکی به بدن می کند ؟
با مصرف نوشابه های گاز دار و یا غذاهای سرخ کردنی به هنگام تجزیه در روده و معده ، در بدن حالت اسیدی به وجود می آید که بدن برای دفع این حالت از کلسیوم استفاده می کند . اگر از موادی که دارای مقادیر زیادی کلسیوم هستند استفاده کنیم (مانند شیر و لبنیات ) بدن از این مواد استفاده می کند ، اما اگر این مواد به مقادیر کم در بدن یافت شوند ،بدن برای دفع این مواد ناچار است از کلسیوم موجود در استخوان استفاده کند که باعث امراضی مانند پوکی استخوان و ترک پوست می شود فیلتر های مینرال با اضافه کردن این مواد به آب تصفیه شده باعث جلوگیری از این امر و کمک به بدن در دفع حالت اسیدی می شوند .

فلتر قلیایی
این فیلتر نیز به هنگام کم شدن مواد معدنی در آب استفاده می شود .هنگامی که آب از فیلتر چهارم (ممبران ) عبور می کند با حذف مقادیر زیادی از املاح و مواد معدنی و کمبود این مواد در آب فیلتر قلیایی به کمک می آید و با بالا بردن PH آب ، آن را از حالت اسیدی به قلیایی در می آورد و باعث می شود هنگامی که در بدن حالت اسیدی ایجاد می شود ،با خنثی کردن این حالت به بدن در دفع حالت اسیدی کمک کند .