هر دستگاه از قطعات مختلفی تشکیل شده که در این قسمت با این قطعات بیشتر آشنا خواهیم شد

 

 

 

 

 

ردیف

نام قطعه

شکل قطعه

1

پمپ آب

2

آداپتور برق پمپ

3

شیر برقی آب ورودی

4

شیر تنظیم  TDS

5

فشار سنج پمپ آب

6

زانویی یک طرفه ممبران

7

محدود کننده فاضلاب

8

شیر آب ورودی

9 سه راهی شیر آب ورودی
10

شیرمصرف آب

11

بست فاضلاب

12 مخزن ذخیره آب تصفیه شده
13 چهارراهی کنترل ورود و خروج آب
14 شیر مخزن
15 شیر high  و low  جهت کارکرد خودکار دستگاه