ممکن است به دلایل مختلف دستگاه شما کار نکند که به شرح آن می پردازیم

 

 

 

 

ردیف

نوع مشکل

دلایل احتمالی

چگونگی رفع عیب

1

قطع شدن آب خروجی

1 . شیر ورودی بسته است
2 . شیر قطع روی تانک در حالت بسته است
3 . فشار هوا در منبع تحت فشار مناسب نیست
4 . شیر برقی خراب است
5 . فیلترهای پیش تصفیه کیپ است
6 .فیلتر کربن نهایی کیپ است
7 . پمپ فشار لازم را تامین نمی کند
8 .ممبران دستگاه کیپ شده است


9 . گرفتگی شیر برداشت روی سینک

1 .شیر را باز کنید
2 . شیر را باز کنید
3 . فشار هوا را بوسیله گیج اندازه بگیرید ، اگر بین 10 تا 12 psl نبود ، آن را تنظیم کنید
4 . شیر برقی را تست کنید
5 . تعویض فیلترها
6 .تعویض فیلتر
7 .فشار هوا را بوسیله گیج اندازه بگیرید ، اگر از 100 psl کمتر بود آنرا تعویض کنید
8 . ممبران را تعویض کنید ، اگر ممبران زودتر از موعد کیپ شده است علت را بررسی کنید ( شماره 9 را ببینید)
9 . گرفتگی را برطرف کنید

2

خروج آب با فشار کم

1 .فشار هوا در منبع تحت فشار مناسب نیست
2 . فیلتر پست کربن کیپ شده است
3 .گرفتگی شیر برداشت

1 .فشار هوا را بوسیله گیج اندازه بگیرید ، اگر از 100 psl کمتر بود آنرا تنظیم کنید
2 .فیلتر را تعویض کنید
3 . گرفتگی را برطرف کنید

3

نشتی آب از درپوش محفظه  ها

1 . محفظه ها خوب بسته نشده اند
2 . اورینگ ( واشر های لاستیکی ) هوزینگ در محل خود قرار ندارند
3 . اورینگ ها معیوب هستند

1 . محفظه ها را با آچار مخصوص محکم کنید
2 .واشرها را در محل خود قرار دهید
3 .اورینگ ها را با روغن خوراکی و بهداشتی چرب کرده در محل خود قرار دهید یا در صورت نیاز تعویض کنید

4

پمپ کار نمی کند

1 .ترانس دستگاه سوخته است
2 . فشار آب ورودی کم است
3 .سوئیچ قطع فشار پایین معیوب است
4 . سوئیچ قطع فشار بالا معیوب است
5 .پمپ سوخته است

1 .ترانس را تست کنید و در صورت نیاز تعویض کنید
2 . سوئیچ را از مدار خارج کنید اگر پمپ شروع به کار کرد

 (در صورتی که فشار آب ورودی حداقل 3.4bar است )  سوئیچ را تعویض کنید
3 .سوئیچ را از مدار خارج کنید اگر پمپ شروع به کار کرد ، سوئیچ را تنظیم و یا تعویض کنید
4 . پمپ را تعویض کنید

5

پمپ کار می کند ولی آب تصفیه شده تولید نمی شود

1 . ممبران RO کیپ شده است
2 .سوئیچ قطع فشار پایین معیوب است
3
.زانویی شماره 10 کیپ شده است

1 .ممبران را تعویض کنید
2 .سوئیچ را تست کنید در صورت معیوب بودن ، تعویض کنید
3 . زانویی را تعویض کنید

6

پمپ بصورت متناوب ، روشن وخاموش می شود

1 .فشار آ ب ورودی کم است.
2 .فیلتر های پیش تصفیه کیپ شده
3 .سوئیچ high pressure نیاز به تنظیم یا تعویض دارد.
4 . سوئیچ low pressure معیوب است

1 .فشار آب ورودی را به حداقل bar 4/3 برسانید.
2 .فیلتر ها را تعویض کنید.
3 .سوئیچ را تست کنید ، در صورت نیاز تنظیم یا تعویض کنید.
4 .سوئیچ را تست کنید ، در صورت نیاز تنظیم یا تعویض کنید

7

آب یکسره وارد فاضلاب

 می شود

1 . شیر برقی معیوب است.
2 .شیر یکطرفه زانویی معیوب است.
3 . سوئیچ high pressure معیوب است

1 .شیر برقی مذکور را تست و در صورت نیاز تعویض کنید.
2 .شیر را بررسی و در صورت نیاز تعوض کنید.
3 . سوئیچ را تست و در صورت نیاز تعویض کنید

8

خروجی فاضلاب قطع شده است.

1 . محدود کننده فاضلاب کیپ شده است.
2 .زانویی شماره 19 کیپ شده است

1 . محدود کننده را تعویض کنید.


2 . زانویی را تعویض کنید.

9

ممبران دستگاه سریع کیپ میشود

. 1خروجی فاضلاب قطع شده است.

1 . محدود کننده را تعویض کنید.
2 . زانویی را تعویض کنید.

10

پمپ دستگاه یکسره کار

 می کند.

1 .سوئیچ high pressure معیوب است.
2 .فشار هوای داخل تانک کم است.
3 .شیر یکطرفه زانویی معیوب است.
4 . فشار پمپ کم است.

1 .سوئیچ را تست کنید ، در صورت نیاز تعویض کنید.
2 . فشار را به میزان درج شده روی تانک برسانید.
3 . شیر یکطرفه را تست و در صورت نیاز تعویض کنید.
4 .ماکزیمم فشار پمپ را اندازه بگیرید و در صورت افت فشار از میزان درج شده روی آن ، تعویض کنید

11

آب به اندازه کافی در تانک تحت فشار ذخیره نمی شود.

1 . فشار هوای داخل تانک ذخیره زیاد است.


2 . دبی آب تصفیه شده کم است.

1 . فشار هوای آن را بوسیله گیج اندازه بگیرید ، باید مطابق آنچه بر روی تانک درج شده باشد. در غیر این صورت تنظیم کنید.
2 .مورد 5 را ببینید.

12

آب خروجی شیری رنگ است یا حاوی حباب های ریز است

1 . وجود هوا در سیستم.


2 .فشار بالای تانک تحت فشار.

1 . در ابتدای نصب وجود هوا در سیستم طبیعی است و پس از یک الی دو هفته حباب ها ناپدید خواهند شد.
2 .فشار تانک را با گیج اندازه گیری کرده و در صورت لزوم آن را تنظیم کنید.

  • 1

مقـالات و اطـلاعـات عمومی در مورد آب

آشنایی با برخی از مقالات و اطلاعات عمومی موجود در زمینه آب و فاضلاب ، دستگاه های تصفیه آب و روش های نوین تصفیه آب

ادامه مطلب...