این فیلتر به شکل کپسولی پر شده از دانه های مواد معدنی بوده و معمولا دارای پوسته ای به رنگ های زرد ،قرمزو گاها سفید است و فقط در دستگاه هایی با سیستم RO بعنوان فیلتر ششم و بعد از مخزن ذخیره مورد استفاده قرار می گیرد. این فیلتر در جایی استفاده می شود که به دلیل استفاده از سیستم RO میزان TDS اب و در نتیجه مواد معدنی به شدت کاهش یافته و طعم اب تلخی شدیدی پیدا می کند و برای کنترل میزان TDS امکانات لازم از طرف تولید کننده روی دستگاه پیش بینی نشده و یا مصرف کننده بخاطر جلوگیری از میکس شدن آب قبل از ممبران حتی به مقدار خیلی کم با اب بعد از ممبران، تمایلی به استفاده از شیر میکس یا TDS ندارد. در واقع آب تصفیه شده در اثر عبور از این محفظه و برخورد با املاح معدنی مقادیری اندک از این املاح (کلسیوم و منیزیوم)  را در خود حل می کند در نتیجه TDS اندکی افزایش می یابد. زمان تعویض آن بسته به میزان آب عبور کرده از آن یا همان میزان مصرف آب داشته و ظرفیت تصفیه آب با واحد لیتر یا گالن روی آن درج می شود و معمولا هر 12 ماه یکبار با میزان مصرف متوسط یک خانوار تعویض می شود.

خواص فیلتر مینرال :

این فیلتر با اضافه کردن کلسیوم و منیزیوم به آب مقدار این املاح را در بدن افزایش می دهد . در اثر مصرف نوشابه های گاز دار یا غذاهای چرب و سرخ شده ،حالت اسیدی در بدن ایجاد می شود ، کبد برای دفع این حالت از کلسیوم داخل بدن و به ناچار از مغز استخوان استفاده می کند ، این فیلتر با اضافه کردن این مواد به کبد برای استفاده از کلسیوم برای دفع حالت اسیدی کمک می کند