قیمت 290.000 تومان

 

 

 

این دستگاه برای تست سریع PH آب می باشد و برای مواقعی استفاده می شود که مشتری بخواهد مقدار اسیدی یا قلیایی بودن آب را مشخص کند تا بتواند برای دستگاه فیلتر قلیایی یا فیلتر مینرال سفارش دهد .

استفاده از این دستگاه بسیار راحت بوده و تنها با فشردن یک دکمه مقدار PHآب را می توان مشخص کرد .