قیمت 50.000 تومان

 

 

 

 

وظیفه این قطعه در دستگاه تصفیه آب نشان دادن میزان فشار تولیدی پمپ آب دستگاه می باشد.در مواقعی که دستگاه و پمپ خاموش است عقربه روی صفر و در مواقعی که روشن است عدد 90 تا 110 psi را نشان می دهد .خرابی این قطعه خللی در کارکرد دستگاه تصفیه آب به وجود نمی آورد .

  • 1

مقـالات و اطـلاعـات عمومی در مورد آب

آشنایی با برخی از مقالات و اطلاعات عمومی موجود در زمینه آب و فاضلاب ، دستگاه های تصفیه آب و روش های نوین تصفیه آب

ادامه مطلب...