تهران – محققان دانشگاه صنعتي شريف ، براي حذف فلزات سنگين از پساب ها ، با استفاده از فناوري نانو ، جاذبي با بازده بالا توليد کرده اند که توليد آن گامي به سوي استفاده از نانو مواد مختلف در فرآيند تصفيه آب است .
به گزارش نشريه مهندسي آب از ستاد ويژه فناوري نانو ، اندازه ذرات نانو جاذب توليد شده ، 20 نانومتر است که براي حذف يون هاي نيکل ، کبالت و باريم از آب مناسب است .
با توجه به بازده بالاي اين نانو جاذب ، مقدار مصرفي آن کم بوده و در نتيجه کاهش هزينه هاي عملياتي را به دنبال خواهد داشت . اين محققان همچنين معادله اي ارايه کرده اند که با در نظر گرفتن عوامل مختلف موثر بر بازده جذب ، سينتيک اين واکنش را بيان مي¬کند .
سينتيک شيميايي شاخه اي از علم است که به مطالعه سرعت فرآيندهاي شيميايي و عوامل موثر بر آنها مي¬پردازد .
به گفته خانم مهدي زاده ، کارشناس ارشد مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف ، در بين جاذب هاي معدني مختلف ، زئوليت يکي از نويد بخش ترين مواد براي انجام عمليات تصفيه فلزات به شمار مي رود .
زئوليت (Zeolite ) يک ماده معدني است که از آلومينوسيليکات تشکيل شده و کاربرد تجاري عمده آن در صنايع به عنوان جاذب سطحي است . مزيت زئوليت نسبت به انواع رزين ها ، هزينه پايين آن است .
در حذف يون هاي فلزي به کمک اين نانو جاذب ، از فرآيند جذب سطحي استفاده شده است . اين فرايند ، نسبت به عمليات جداسازي تقطير جز به جز و استخراج ، هزينه کمتري دارد .
از طرفي ، بر خلاف برخي روش هاي جداسازي همچون استخراج با حلال ، روش جذب سطحي در بسترهاي ثابت ، يک روش جداسازي مستقيم است و نياز به فرآيند تکميل کننده ديگري براي جداسازي ندارد .
مهدي زاده ادامه داد : نتايج نشان مي دهد که با افزايش مقدار جاذب ، ميزان جذب نيز افزايش مي يابد . به عبارت ديگر با اين عمل ، سطح تماس ذرات با جاذب افزايش مي يابد و يون هاي بيشتري امکان نشستن بر سطح جاذب ها را دارند .
از طرفي افزايش دما نيز سبب افزايش درصد جذب خواهد شد و ميزان بازده اين نانو جاذب در محيط هاي اسيدي بيشتر است .

 

  • 1

مقـالات و اطـلاعـات عمومی در مورد آب

آشنایی با برخی از مقالات و اطلاعات عمومی موجود در زمینه آب و فاضلاب ، دستگاه های تصفیه آب و روش های نوین تصفیه آب

ادامه مطلب...