در دستگاه های تصفیه سه فیلتر وجود دارد که هر سه آنها از زغال کربن ساخته شده اند اما روش تولید آنها با هم فرق می کند.فیلتر دوم ، فیلتر سوم و فیلتر پنجم دستگاه تصفیه آب از کربن فعال ساخته شده اند.در ساخت کربن فعال از مواد گوناگونی استفاده می شود مانند زغال سنگ ، زغال چوب ، زغال پوست نارگیل و پوست بادام که همه این مواد را به زغال تبدیل و طی روش های خاصی ( روش تولید کربن اکتیو )به زغال فعال یا کربن اکتیو تبدیل کرده و در فیلتر های دستگاه تصفیه آب از آن استفاده می کنند.

اما کدام یک از مواد گفته شده برای استفاده در دستگاه تصفیه آب مناسب می باشد.

باید خاطر نشان کنم که تمامی این مواد قابلیت جذب مواد سنگین و سمی ، فلزات سنگین در آب و مواد شیمیایی مانند کلر را دارد اما تفاوتشان در مقدار جذب این مواد می باشد.چرا که زغال سنگ به دلیل فشردگی زیاد دارای منافذ کمتری نسبت به زغال چوب و پوست نارگیل می باشد و در نتیجه قدرت جذب پایین تری نسبت به زغال چوب و پوست نارگیل می باشد.ثانیا زغال سنگ بسته به محیط و مواد تشکیل دهنده آن ممکن است علاوه بر جذب مواد یاد شده باعث آلوده شدن آب به سرب و جیوه شود که این امرباعث بروز ناراحتی در انسان می شود..

  • 1

مقـالات و اطـلاعـات عمومی در مورد آب

آشنایی با برخی از مقالات و اطلاعات عمومی موجود در زمینه آب و فاضلاب ، دستگاه های تصفیه آب و روش های نوین تصفیه آب

ادامه مطلب...