list12

همه شما ممکن است با مشکلات متعددی در دستگاه تصفیه آب خانگی مواجه شده باشید . دستگاه های تصفیه آب خانگی نیز مانند دیگر دستگاه های برقی ممکن است خراب شود و دیگر کار نکند ما به شما توصیه می کنیم سعی کنید از سرویس کاران با تجربه کمک بگیرید ولی شاید بخواهید در این رابطه تجربه ای بدست بیاورید . علت های زیادی در رابطه با خرابی دستگاه تصفیه آب وجود دارد ، اما چند مورد بیشترین حالات خرابی دستگاه تصفیه آب را شامل می شود که به ترتیب اهمیت به آن می پردازیم :

1- بیشترین حالت خرابی دستگاه تصفیه آب مربوط به قطع آب و یا برق ورودی به دستگاه می باشد . در  دستگاه های تصفیه آب به جهت بی مورد کارنکردن دستگاه در هنگام قطع آب شهری ، شیر قطع فشار پایین ( low pressure ) تعبیه شده و هنگامیکه آب ورودی قطع شود برق دستگاه نیز قطع می شود تا دستگاه یکسره کار نکند . پس ، قبل از هر اقدامی شیر آب ورودی و برق دستگاه را کنترل نمایید .اگر بسته باشد ان را باز کنید . توجه کنید دسته آبی رنگ شیر باید بر روی لوله آب قرار بگیرد یعنی در این حالت شیر آب باز است .برای کنترل برق ورودی به دستگاه تصفیه آب از داخل بودن دوشاخه برق دستگاه درون پریز مطمئن شوید .

2-دستگاه تصفیه آب خانگی با ترانس 24 ولت کار می کند  نوسان برق می تواند ترانس را بسوزاند. بهتر است بعد از کنترل آب و برق ورودی، مقدار برق خروجی ترانس دستگاه تصفیه آب را با اهم مترکنترل کنید تا در صورت خرابی آن را تعویض کنید .

3-معمولاً به هنگام جابجایی دستگاه و یا تعویض فیلترها ، سوکت سیمهای ارتباطی بین سوئیچ ها از جای خود در می آید و ارتباط سوییچ ها با یکدیگر قطع می شود و دستگاه کار نمی کند. برای کنترل وصل بودن سیم های رابط سوییچ ها ، دستگاه را برگردانید و سیم هارا کنترل کنید تا اگر سوکتی در آمده آن را دوباره به سوئیچ مربوطه وصل کنید.

4-احتمال دارد یکی از دو سوئیچ فشار پایین و یا سوئیچ فشار بالا خراب شده باشد ، برای تست هر یک از آنها ، دو سیمی که به سوئیچ وصل است را در آورید دو سر سیم را به یکدیگر وصل کنید اگر دستگاه شروع به کار کرد مطمعناً سوئیچ خراب است و آن را عوض کنید .

5- کمترین حالت خرابی دستگاه این است که پمپ آب دستگاه سوخته باشد . بعد از انجام اقدامات بالا اگر دستگاه کار نکرد آخرین مرحله امتحان پمپ آب می باشد که در صورت خرابی باید این قطعه تعویض شود . به هنگام گرفتگی فیلترها ، ممکن است به پمپ آب دستگاه تصفیه آب فشار وارد شود . در این حالت پمپ داغ می کند و سیم پیچ های موتور می سوزد . دست خود را بر روی پمپ بگذارید ، اگر پمپ داغ بود نشانه آن است که پمپ سوخته است .

در صورت کار نکردن دستگاه با انجام این مراحل می توانید با سرویس کار شرکت آبرسان تهران تماس بگیرد تا در اسرع وقت دستگاه شما تعمیر شود .


  • 1

مقـالات و اطـلاعـات عمومی در مورد آب

آشنایی با برخی از مقالات و اطلاعات عمومی موجود در زمینه آب و فاضلاب ، دستگاه های تصفیه آب و روش های نوین تصفیه آب

ادامه مطلب...