همه شما ممکن است با مشکلات متعددی در دستگاه تصفیه آب خانگی مواجه شده باشید اما چند مورد بیشترین حالات خرابی دستگاه تصفیه آب را شامل می شود که به ترتیب اهمیت به آن می پردازیم :

1-بیشترین حالت خاموش بودن دستگاه تصفیه آب (کار نکردن) مربوط به شیر ورودی آب دستگاه و یا برق ورودی می شود.در این دستگاه ها به دلیل وجود شیر فشار پایین ( low pressure ) هنگامی که آب ورودی قطع شود برق دستگاه نیز قطع می شود تا دستگاه یکسره کار نکند .پس قبل از هر اقدامی شیر آب ورودی و برق دستگاه را کنترل نمایید .

2-چون دستگاه تصفیه آب با ترانس 24 ولت کار می کند نوسان برق می تواند ترانس را بسوزاند. بهتر است بعد از کنترل آب و برق ورودی ترانس را با اهم مترکنترل کنید تا در صورت خرابی آن را تعویض کنید .

3-معمولاً به هنگام جابجایی دستگاه و یا تعویض فیلتر .سوکت سیمهای ارتباطی بین سوئیچ ها قطع می شود و ارتباط سوئیچ ها قطع می شود و دستگاه کار نمی کند. برای کنترل آندستگاه را برگردانید و سیم هارا کنترل کنید تا اگر سوکتی در آمده آن را دوباره به سوئیچ مربوطه وصل کنید.

4-احتمال دارد یکی از دو سوئیچ فشار پایین و یا سوئیچ فشار بالا خراب شده است برای تست هر یک از آنها دو سیمی که به سوئیچ وصل است را در آورید دو سر سیم را به یکدیگر وصل کنید اگر دستگاه شروع به کار کرد مطمعناً سوئیچ خراب است و آن را عوض کنید .

5- کمترین حالت خرابی دستگاه این است که پمپ آب دستگاه سوخته باشد . بعد از انجام اقدامات بالا اگر دستگاه کار نکرد آخرین مرحله امتحان پمپ آب می باشد که در صورت خرابی باید این قطعه تعویض شود .

در صورت کار نکردن دستگاه با انجام این مراحل می توانید با سرویس کار شرکت تماس بگیرد تا در اسرع وقت دستگاه شما تعمیر شود