آب بخش عمده ‏ای از سطح سیاره زمین را فرا گرفته است. با این همه، نزدیک به 97 درصد این آب ‏ها شور و غیر قابل نوشیدن هستند و از 3 درصد باقی مانده نیزبخشی به صورت یخ زده و غیر قابل مصرف در قطب ‏ها و بر فراز قله کوه ‏هاوجود دارد.   

به همین دلیل است که نزدیک به یک پنجم جمعیت جهان از کمبود یا نبود آب آشامیدنی مطلوب رنج می‏ برد و پیش ‏بینی می‏شود در دهه ‏های آینده بخش بیشتری از جمعیت جهان دچار کم آبی و پیامدهای منفی ناشی از آن شوند.

شیرین کردن آب

بن آسپارو و جاشوا زوشی از پژوهشگران دانشگاه سیمون فراسو در ونگوور ایده جدیدی را برای شیرین کردن آب دریاها مطرح کرده‏ اند که براساس آن، به جای انرژی الکتریکی، از گرمای خورشید برای جدا کردن نمک از آب دریا و در نهایت شیرین کردن آب شور استفاده می‏شود.

آسپاروو زوشی که شرکتی به نام « سالت ورک تکنولوژی» را تاسیس کرده‏ اند. در نخستین گام به منظور آزمایش این روش جدید، بخشی از ساحل دریا در ونکوور را به پروژه خود اختصاص دادند و آن را به سه بخش جداگانه تقسیم کردند و در هرکدام از آنها، از روش خاصی برای شیرین کردن آب شور دریاها بهره بردند.

درروش اول، آنها اقدام به گرما دادن به آب دریا و بخارکردن بخشی از آن کردندو پس از آن، بخار تولید شده را تحت فشار قرار دادند (که البته در این بخش،به مقدار زیادی انرژی برق نیاز است).

در روش دومفرایند اسمز معکوس اجرا می‏شود؛ به این ترتیب که با استفاده از پمپ‏های فشار قوی،آب شور به سمت یک پرده مخصوص که دارای سوراخ ‏های بسیار ریزی است، پاشیده می‏شود و در نتیجه نمک موجود در آب دریا از آب شیرین جدا می‏شود.

این روش نیز نیازمند مصرف مقادیر قابل توجهی انرژی برق است. به عنوان مثال،برای شیرین کردن هزار لیتر آب دریا و تبدیل آن به آب قابل آشامیدن، 7/3کیلووات ساعت برق مورد نیاز است.

درروش سوم، که ‏روش ابتکاری و جدید آسپارو و زوشی محسوب می‏شود، مقداربیشتری آب شیرین با استفاده از مقدار کمتری انرژی تولید می‏شود. در این روش، ابتدا آب دریا به درون یک استخر کم‏ عمق و با کف سیاه‏ رنگ ریخته می‏شود. سیاه بودن کف استخر موجب می‏شود تا حجم بیشتری گرما از خورشید جذب وبه آب موجود در استخر منتقل شود؛ و میزان غلظت نمک موجود در آب دریا از5/3 درصد اولیه (حالت طبیعی) به بیش از 20 درصد افزایش می‏ یابد، بدون این که هیچ‏گونه برق یا هر انرژی دیگری غیر از انرژی رایگان خورشیدی برای تبخیرآب شور استفاده شود. در مرحله بعد، این آب به سمت محوطه ویژه ‏ای که حاوی آب تصفیه نشده دریا است. هدایت و از آنجا به سمت واحد نمک‏ زدایی منتقل می‏شود.

  • 1

مقـالات و اطـلاعـات عمومی در مورد آب

آشنایی با برخی از مقالات و اطلاعات عمومی موجود در زمینه آب و فاضلاب ، دستگاه های تصفیه آب و روش های نوین تصفیه آب

ادامه مطلب...