reverseosmosis

یکی از وظایف فیلتر ممبران یا اسمز معکوس در دستگاه تصفیه آب خانگی ، حذف املاح و مواد آلی و سنگین می باشد . فیلتر های پیش تصفیه کمک بزرگی به فیلتر ممبران می کنند بطوریکه در نبود فیلترهای پیش تصفیه ممکن است فیلتر ممبران در ظرف مدت 2 الی 3 ماه از بین برود . حال گاهی ممکن است بدلیل تعویض دیر هنگام فیلترهای پیش تصفیه به فیلتر اسمز معکوس آسیب برسد و آن را خراب کند و باعث ایجاد رسوب و مزه بد آب شود که در این حالت فیلتر ممبران باید تعویض شود .

دلیل دومی که باعث ایجاد رسوب در آب می شود ممکن است بدلیل گرفتگی خروجی پساب هوزینگ ممبران باشد . در انتهای هوزینگ فیلتر ممبران دو خروجی وجود دارد یکی برای خروج آب تصفیه شده و دیگری برای خروج املاح و مواد گرفته شده از آب می باشد . گرفتگی خروجی پساب باعث از بین رفتن غشای فیلتر ممبران می شود و املاح از این فیلتر عبور می کنند.

دلیل سوم ممکن است بدلیل باز بودن سیر میکس روی دستگاه باشد . در روی دستگاه یک شیر وجود دارد که آب معمولی را با آب تصفیه شده مخلوط می کند . از این شیر هنگامی استفاده می شود که سختی آب بسیار پایین باشد و آب به اصطلاح تلخ شود . باز کردن کامل این شیر باعث ایجاد رسوب در ظرف می شود .