مدیریت و برنامه ریزی برای استفاده از آبهای سطح زمین یک مشکل اساسی برای جوامع بشری بوده است تا بتوانند از این آبهای سطحی و سرگردان در مناطقی که دچار کمبود آب هستند بیشترین استفاده را بکنند. بطور متوسط 97 درصد آبهای زمین شور و غیر قابل شرب (آب دریا و اقیانوس ها ) و بقیه آب مناطق قطبی هستند بنابراین حذف شوری از این آبها در مناطقی که کمبود آب دارند اجتناب ناپذیر می باشد. در این راستا استفاده از فناوری های نوین اهمیت بسیار زیادی دارد که از مهمترین آنها سیستم اسمز معکوس است که در دستگاه های تصفیه آب خانگی از آن استفاده می شود

اسمز معکوس یک روش تصفیه آب است که در آن آب با فشار زیاد از یک سری غشا نیمه تراوا عبور می کند. چون این فشار از فشار اسمز طبیعی بیشتر است در نتیجه فقط مولکول هایی که اندازه آنها از 0.00001 میکرون کوچکتر است از این غشا عبور می کنند و بقیه از کنار غشا عبور کرده و دفع می شوند.

 

 DOW

 

در روش اسمز معکوس دو آب حاصل می شود .یکی از آنها آب قابل شرب است و دیگری پساب حاصل از این روش تصفیه که تقریبا حدود 60 الی 70 درصد از این آب ورودی به سیستم اسمز معکوس را شامل می شود که غلظت و نمک بالایی دارد. حال مدیریت آب با این مقدار پساب تولید شده کمی مشکل میشود. چون هدر رفت آب زیاد شده است و بازگرداندن این آب با این مقدار از املاح به آبهای سطحی و زیر زمینی صلاح نمی باشد بنابراین استفاده از یک سیستم دیگر که بتوان از این پساب غلیظ استفاده کرد احساس می شود. اما بدلیل وجود ترکیباتی مانند کربنات کلسیوم . سولفات کلسیوم . سولفات باریوم و سیلیکا در پساب اسمز معکوس بازیافت آب قبل از استفاده مجدد نیاز است چرا که رسوی کربنات کلسیوم و بقیه مواد بر روی غشای اسمز معکوس باعث گرفتگی و کاهش جریان آب عبوری می شود . با توجه به آزمایشاتی که در سال 2007 انجام شد مشخص شد که استفاده از بستر کریستالی سیال به همراه سدیم آلومینات روش مناسبی برای تصفیه این پساب می باشد. این روش باعث می شود تا راندمان سیستم بالا رود و فشار کمتری به غشای اسمز معکوس وارد شود و دیرتر از بین برود.

منبع مقاله:مجله آب و فاضلاب دوره 29 سال97

 

 

 

 

 

مطالب مفید دیگر

تصفیه آب به روش الکترود یونیزاسیون

استفاده از فناوری نانو در تصفیه آب

استفاده از باکتری در تصفیه آب

پس ماندهای تصفیه آب