سولفات (گوگرد) ترکیبی از سولفور و اکسیژن بوده و به عنوان بخشی از مواد معدنی طبیعیدر تشکیلات بعضی از خاک ها و سنگ ها یافت می شوند. به مرور زمان این موادمعدنی حل شده و در آب های زیر زمینی رها می شوند.هیدروژن:

باکتریهای احیاء کننده سولفور، که از سولفور به عنوان منبع انرژی استفاده میکنند، عمده ترین تولید کننده سولفید هیدروژن می باشند. این باکتری ها ازنظر شیمیایی در آب موجب تبدیل سولفات های طبیعی به سولفید هیدروژن می شوند. باکتری های احیا کننده سولفور، در محیط های فاقد اکسیژن از قبیل چاه های عمیق، سیستم های لوله کشی منازل و دستگاه های گرم کننده آب یافت می شوند. همچنین گاز سولفید هیدروژن به طور طبیعی در برخی از آبهای زیرزمینی یافت می شود. این ماده ممکن است از تجزیه مواد آلی همانندگیاهان پوسیده در زیرزمین حاصل شود. سولفید هیدروژن در چاه های عمیق یا سطحی نیز یافت می شود و می تواند از طریق چشمه ها وارد آب های سطحی شود.

نشانه های وجود سولفات و سولفید هیدروژن در آب آشامیدنی

سولفات:

سولفات همانند سایر مواد معدنی دیگر می تواند باعث بروز لایه های فلس مانند درلوله های آب شده و ممکن است موجب طعم نامطلوب در آب و نهایتاً بروز اسهال درانسان و چهار پایان اهلی کم سن شود. سولفات می تواند مشکلاتی را در شستشوی لباس ها پدید آورد. استفاده از مایع سفید کننده در آب سولفور، ممکن است موجب کاهش قدرت پاک کنندگی پودر ها شود. باکتری های اکسید کننده سولفوردارای اثراتی شبیه به باکتری های آهن هستند. این باکتری ها، سولفید را به سولفات تبدیل نموه و تولید لایه لزج تیره کرده که می تواند باعث مسدود نمودن لوله کشی منازل و یا رنگی شدن لباس ها شود. لکه های سیاه در آب یاپوشش لزج تیره در قسمت داخلی فلاش تانک ها می تواند معرف حضور باکتری هااکسید کننده سولفور باشد. باکتری های اکسید کننده سولفور نسبت به باکتریهای احیا کننده سولفور عمومیت کمتری دارند.:

گازسولفید هیدروژن بو و طعم زننده تخم مرغ گندیده را در آب تولید می کند. دربعضی حالات ممکن است تنها زمانی که شیر آب تازه باز شده است یا موقعی که آب داغ جریان دارد، بو به مشام برسد. آسیب های وابسته به سولفید هیدروژن شامل، زنگ زدگی فلزاتی از قبیل آهن، استیل، مس و برنج می باشد. این ماده همچنین ممکن است موجب تیرگی ظروف نقره ای و بی رنگ شدن ظروف مسی و برنجی شود. سولفید هیدروژن می تواند سبب زرد یا سیاه شدن وسایل داخل آشپزخانه یا حمام شود. قهوه، چای و سایر نوشیدنی ها، با آب حاوی سولفید هیدروژن ممکن است بی رنگ شوند و ظاهر و طعم غذاهای پخته شده را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. مقادیر بالای سولفید هیدروژن محلول، با استفاده از سختی گیرهای تعویض یونی همراه با بستر رزینی می تواند گرفته شود. موقعی که در آب تصفیه شده بوی سولفید هیدروژن به مشام می رسد ولی هیچ مقداری از سولفید هیدروژن در آب تصفیه نشده مشاهده نمی شود معمولا در اینگونه موارد ، حضور برخی از اشکال باکتری های احیا کننده سولفات در سیستم ممکن است عامل باشند. سیستم های تصفیه می توانند محیط مناسبی برای رشد اینگونه باکتری ها محسوب شوند. همچنین باکتری های نمک دوست که از سولفات ها به عنوان منبع انرژی استفاده می کنند، می توانند لایه لزج سیاه رنگی داخل سیستم های تصفیه آب ایجاد نمایند.

  • 1

مقـالات و اطـلاعـات عمومی در مورد آب

آشنایی با برخی از مقالات و اطلاعات عمومی موجود در زمینه آب و فاضلاب ، دستگاه های تصفیه آب و روش های نوین تصفیه آب

ادامه مطلب...