از آنجایی که خرید دستگاه مناسب اهمیت زیـادی دارد نگهداری از دستگاه نیز اهمیت دارد

 برخی افراد بعد از تهیه و نصب دستگـاه گمان می کنند که دستگاه هیچ گونه مراقبتی احتیاج ندارد اما باید بدانید که حفظ کیفیت آب و سلامت دستـگاه به تعویض به موقع فیلترها بستگی دارد و باعث می شود کیفیت آب همانند روز اول خریداری دستـگاه مانده و دستگاه ازنظر کارکرد سالم بماند . اما بارها مشاهده شـده علیرغم تماس تلفنی یا ارسال پیـامک جهت تعویض فیلترها ،افراد از این امر امتناع کرده یابه فراموشی می سپارند که باعث پایین آمدن کیفیت آب تصفیه شده ، تغییر طعم و ابتلاع به امراض گوناگون می شوند چون در اثر کارکرد زیاد فیلتر ها بعد از مدتی مواد موجود در فیلتر ها در آب حل می شوند و در مخزن جمع می شوند از آنجایی که در دستگاه های تصفیه آب کلر و مواد ضد عفونی کننده حذف می شود ، آبی که در مخزن ذخیره می شود را نمی توان به مدت طولانی ذخیره کرد چون مانند آبهای معدنی مواد نگهدارنده ندارد ، ممکن است طعم و بوی آن عوض شود به همین خاطر بیشتر از یک هفته نمی توان آن را نگداری کرد و باید مخزن را تخلیه نمود تا آب درون مخزن طعم و بو نگیرد (به هنگام مسافرت بیش از یک هفته قبل از عزیمت باید شیر مصرف باز شود تا آب درون مخزن تخلیه شود ).

جهت اطلاعات بیشتر می توانید از کارشناسان ما کمک بگیرید 

باتعویض به موقع فیلتر های دستگاه و رعایت شرایط نگهداری دستگاه از لذت نوشیدن آب گوارا و سالم بهره مند شوید