این شرکت مفتخر است تا با ارائه خدمات شایسته به تمام مشتریان عزیز ، رضایت مندی آنان را جلب نموده و بتواند فعالیت خود را هر چه بیشترگسترده نماید تا همه همشهریان عزیز لذت نوشیدن آب گوارا را تجربه نمایند

 

 

این خدمات عبارتند از :
خرابی دستگاه در مدت زمان ضمانت دستگاه بدون دریافت هزینه
خرابی دستگاه پس از اتمام مدت زمان ضمانت
تعویض فیلتر های دستگاه در زمان اعلام شده به مشتری
جابجایی دستگاه از مکانی به مکان دیگر
کلیه خدمات این شرکت در اسرع وقت و در مدت کمتر از 24 ساعت انجام خواهد شد.

همچنین این شرکت آمادگی خود را برای ارائه خدمات به دستـگاه های دیگر شرکت ها که قادر به ارائه خدمات به مشتریان خود نمی باشند ، اعم از نصب ، تعویض فیلترو سرویس ادواری را اعلام می نماید تا هیچیک از عزیزان دغدغه ای بابت خرابی و سرویس دستگاه خود نداشته باشند و بتوانند در کمال آسایش به زندگی خود ادامه دهند .

جهت بهر مندی از خدمات با شماره های شرکت تماس گرفته و یا در ساعات و روزهای تعطیل
با شماره 0296614 0912 تماس حاصل نمایند .